Veston đẹp.net là đại diện dòng sản phẩm của công ty TNHH May thêu liên Á châu.Người đại diện công ty Bà Nguyễn thị Hồng (giám đốc công ty)Chúng tôi thiết kế may đo bán cho thuê theo yêu cầu ở TPHCM